Aan wie moeten controllers verantwoording afleggen?

verantwoording afleggen – Engelse vertaling – bab.la

Dutch Daarom moeten zij in voorkomend geval verantwoording afleggen aan het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg.

verantwoording afleggen aan – Engelse vertaling – bab.la

Dutch Daarom moeten zij in voorkomend geval verantwoording afleggen aan het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg.

Christelijke verantwoording – God – AllAboutGOD.com

Er zijn bijvoorbeeld wetten die wij moeten gehoorzamen en als we die niet gehoorzamen, dan moeten we de gevolgen hiervan onder ogen zien. Deze gevolgen zijn bepaald door de rechtsdienaren aan wie we dan verantwoording moeten afleggen.

1. Verantwoording in dienst van verantwoordelijkheid – De

Daarmee agendeert de Raad een zoektocht naar nieuwe en andere vormen van verantwoording afleggen, die in de eerste plaats als zinnig en behulpzaam worden ervaren door diegenen die er aan moeten voldoen. Verantwoording afleggen zou dan niet langer druk moeten opleveren, maar juist ruimte moeten bieden – een vertrouwensbasis – om op verantwoordelijke wijze te kunnen werken, leren en innoveren.

[PDF]

BETROKKEN EN TOCH ONAFHANKELIJK – executivefinance.nl

functie is: Aan wie moeten controllers van organisatieonder-delen verantwoording afleggen? Zowel in Nederland als inter-nationaal zien we dat verschillende organisaties die vraag op heel verschillende wijzen beantwoorden. In sommige organi-saties staat de businessunit (BU) controller direct onder de

Afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder

Aan wie wordt rekening en verantwoording afgelegd? Meerderjarigenbewind. Artikel 1:445 BW, dat deel uitmaakt van de regeling van titel 19 van Boek 1 BW inzake onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen, ziet op de verplichting van de bewindvoerder tot het afleggen van rekening en verantwoording.

Ministeriële verantwoordelijkheid – Parlement.com

Verantwoording afleggen is alleen aan de orde als er sprake is van bevoegdheden. Door het contraseign wordt de minister verantwoordelijk voor besluiten van de Koning. Aangezien de minister de politieke leiding heeft van een departement en instructies kan geven, is er ook hier sprake van verantwoordelijkheid.

[PDF]

rede verantwoording in de publieke sector – northedge.nl

planning en control binnen de overheid. Hij is onder andere voorzitter van de begeleidings- lende groepen onderscheiden aan wie verantwoording wordt afge-legd: † de groep van klanten, gebruikers en patiënten; verantwoording afleggen aan de minister of toezichthouder.

‘Niet de commissarissen, maar de aandeelhouders hebben

Een weeffout noemt Joost Gielen de structuur van een tweekoppige statutaire directie. ,,Er zal waarschijnlijk een algemeen directeur komen aan wie de nieuwe technische man verantwoording gaat

Controleterreur – markensteijn.com

Planners en controllers zouden als doel moeten hanteren medewerkers zoveel mogelijk te vrijwaren van planning en control activiteiten. Planning en control activiteiten zijn de zorg van de planning en control medewerkers, niet van hen die werken aan het product zelf.

Geef een reactie