‘Meer bekendheid nodig voor erkende interventies’

‘Meer bekendheid nodig voor erkende interventies’ – Nieuws

De databanken met erkende interventies voor welzijn en gezondheid zijn zinvol en nuttig. Dat zeggen gebruikers in een evaluatie van het erkenningstraject. Wel zijn de databanken en de erkende interventies nog niet zo bekend in het veld, bijvoorbeeld bij gemeentelijke beleidsmakers.

Erkenningstraject interventies: zinvol en meer bekendheid

Erkenningstraject interventies: zinvol en meer bekendheid nodig Uit de evaluatie van het erkenningstraject interventies blijkt dat professionals de databanken met erkende interventies zinvol en nuttig vinden.

Database met erkende interventies voor sporten en bewegen

De meeste interventies in de Effectief Actief database hebben nu nog het niveau van ‘Goed Beschreven’ . Over de effectiviteit en praktische inzetbaarheid van deze interventies is minder bekend. Leemrijse: “Er is dus aandacht nodig voor de daadwerkelijke verbeteringen in de lokale praktijk.

Simon hay (@Simonhay1) | Twitter

Elk kind heeft maar 1 kans op een goede start in het leven, niemand kan die overdoen. Hoogleraar Tessa Roseboom vertelt in deze video over de risico’s, maar vooral de kansen rondom de eerste 1000 dagen van een kind.

Database met erkende interventies voor sporten en bewegen

Zo staan de meeste interventies in de Effectief Actief-database nog op het niveau ‘goed beschreven’ en staat er nog weinig in over de effectiviteit en de praktische inzetbaarheid. Volgens NIVEL is er dus nog aandacht nodig voor ‘daadwerkelijke verbeteringen in de lokale praktijk’. Ook moet de database meer landelijke bekendheid krijgen.

[PDF]

Evaluatie Erkenning van Interventies – nji.nl

stimuleer bekendheid en gebruik van erkende interventies bij gemeenten en praktijkprofessionals, zodat zij er voor zorgen dat de inzet van erkende interventies meer vanzelfsprekend wordt;

[PDF]

Kwaliteit én meer – Loketgezondleven.nl

‐ Online interventieoverzichten met aanbevolen interventies voor thema’s en doelgroepen. Deze lijsten maken onderdeel uit van de Handreiking Gezonde Gemeente en de Gezonde School-aanpak. ‐ Erkende interventies als eerste resultaten, als voorkeursinterventies, te presenteren bij zoeken in de interventiedatabase.

Evaluatie beoordelen en erkenning van interventies | Movisie

De databanken, die een overzicht bieden met erkende interventies, worden zeer zinvol gevonden (93%). Zij dragen bij aan de kwaliteit en zijn bruikbaar voor professionals in beleid en uitvoering. De databanken bevatten echter nog niet altijd de meest belangrijke interventies uit het veld.

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven – 27 juni 2018

Erkenningstraject is zinvol, meer bekendheid nodig. Professionals vinden de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie, zo blijkt uit de evaluatie van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies.

Erkenningstraject | Home

Erkende interventies ggz. Binnen de langdurige ggz worden veel interventies uitgevoerd. Voor professionals is het aanbod lastig te overzien. Wat werkt voor welke doelgroep? Wat zijn de voorwaarden voor uitvoering? In het erkenningstraject beoordeelt een onafhankelijke commissie interventies op kwaliteit.

Geef een reactie