Mest belangrijke verspreider Q-koorts

Uitrijden mest belangrijke verspreider Q-koorts – Omroep

Bij de Q-koortsuitbraak zijn meer mensen ziek geworden in de buurt van boerderijen met besmette mest dan bij besmette geitenhouderijen. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten in Maastricht

Mest belangrijke verspreider Q-koorts | NU – Het laatste

Mest belangrijke verspreider Q-koorts 06 mei 2014 09:36 06-05-14 09:36 In de buurt van percelen met besmette mest zijn tijdens de Q-koortsuitbraak in Nederland meer mensen ziek geworden dan in de

Mest belangrijke verspreider Q-koorts – Boerderij.nl

Mest belangrijke verspreider Q-koorts Maastricht – Q-koorts is in belangrijke mate verspreid door het uitrijden van mest van besmette bedrijven. In de buurt van percelen waar mest van deze bedrijven is uitgereden, werden meer mensen ziek dan in de buurt van de bedrijven zelf.

Mest belangrijke verspreider Q-koorts | Overig | tubantia.nl

„Besmette mest speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van Q-koorts”, concluderen ze na analyse van bijna 4000 ziektegevallen tussen 2007 en 2010.

Mest belangrijke veroorzaker verspreiding Q-koorts – YouTube

Klicken, um auf Bing anzusehen0:28

May 06, 2014 · Mest belangrijke veroorzaker verspreiding Q-koorts WAGENINGEN – Tijdens de Q-koortsuitbraak in Nederland zijn er meer mensen ziek geworden in de buurt van percelen met besmette mest dan in de

Autor: Omroep Gelderland

Q-koorts – Naslag A-Z – Skipr

Mest belangrijke verspreider Q-koorts In de buurt van percelen met besmette mest zijn tijdens de Q-koortsuitbraak in Nederland meer mensen ziek geworden dan in de buurt van besmette geitenhouderijen. Onderzoekers van de universiteiten in

SP stelt vragen over verband Q-koorts en uitrijden mest

Het uitrijden van besmette mest speelt dus een belangrijke rol bij het verspreiden van de Q-koorts. De resultaten geven dan ook aanleiding tot het herbeoordelen van de eerder genomen beleidsmaatregelen om de verspreiding van Q-koorts in te dammen.

Uitrijden van besmette mest mede-oorzaak van verspreiding

Het uitbreken van Q-koorts blijkt vaak samen te hangen met het uitrijden van besmette mest. Tot nu toe werd aangenomen dat de besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam, en dat dus vooral omwonenden van het geitenbedrijf ziek werden. Dat is het resultaat van een ruimtelijke analyse van de Q-koorts-uitbraak van 2006-2010.

Mest mede-oorzaak van verspreiding Q-koorts | Levende Have

Een ruimtelijke analyse van de Q-koorts-uitbraak van 2006-2010 laat zien dat mest een belangrijke rol speelt. Het onderzoek werd uitgevoerd door Alterra, in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en de Universiteit van Maastricht.

‘Lean blijft in veel ziekenhuizen project’ – Actueel – Skipr

Vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland zijn bezig met ‘lean’ als verbeterinstrument, maar bij acht van de tien ziekenhuizen heeft de verbetermethode een projectmatig, gefragmenteerd karakter.

Geef een reactie