Onderzoek in smartphone — BijzonderStrafrecht.nl

Onderzoek in smartphone — BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 24 februari 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:579 De raadsman heeft aangevoerd dat de in de smartphone aangetroffen gegevens, in het bijzonder de WhatsApp-gesprekken, van het bewijs dienen te worden uitgesloten op de grond dat het onderzoek in de smartphone van de verdachte onrechtmatig is geschied.. De raadsman heeft daartoe gesteld dat het onderzoek aan de smartphone, gezien de

HR formuleert eisen aan onderzoek smartphone

Het middel klaagt dat het Hof bij de verwerping van het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig was ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat art. 94 Sv een voldoende wettelijke grondslag vormt voor het onderzoek in de inbeslaggenomen smartphone van de verdachte.

Onderzoek (in) smartphone – Hoge Raad der Nederlanden

Onderzoek (in) smartphone. De verdachte is veroordeeld wegens openlijke geweldpleging. In het kader van de waarheidsvinding heeft de politie onder de verdachte een smartphone in beslag genomen, waarna de inhoud van deze smartphone is onderzocht.

HR formuleert eisen aan onderzoek smartphone – crimetech.nl

Het middel klaagt dat het Hof bij de verwerping van het verweer dat het onderzoek aan de smartphone van de verdachte onrechtmatig was ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, heeft geoordeeld dat art. 94 Sv een voldoende wettelijke grondslag vormt voor het onderzoek in de inbeslaggenomen smartphone van de verdachte.

Onderzoek: zo gebruikt Nederland de smartphone en tablet

De smartphone en tablet worden volgens het onderzoek de laatste jaren minder vaak gebruikt voor zakelijke doeleinden. 16 procent van de tablet-bezitters gebruikt zijn of haar tablet voor zakelijke doeleinden, terwijl dit in het derde kwartaal van 2013 nog 22 procent was.

Rechtmatigheid onderzoek smartphones – Recht.nl

Rechtmatigheid onderzoek smartphones De Hoge Raad herhaalt in dit arrest de relevante overwegingen m.b.t. onderzoek aan inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken. Rechtmatigheid onderzoek smartphone waarbij gericht foto’s in de fotogalerij zijn bekeken (Bijzonderstrafrecht.nl)

Onderzoek: het gebruik van social media en smartphones in

Dank voor jullie reactie, vooropgesteld dat dit een super interessant onderzoek is geweest ben ik inderdaad wel op zoek naar de daadwerkelijke cijfers want een aankoop in de app store is zeker interessant maar met het gebruik van smartphones tegenwoordig vrijwel noodzakelijk.

Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Beslag op gegevensdragers en het smartphone-arrest. Hij doet onderzoek naar digitale opsporing, bijzondere bevoegdheden, privacy en cybersecurity. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen. BijzonderStrafrecht.nl Academie Postadres Postbus 63212 1005 LE Amsterdam. Cursuslocatie Dr. Kuyperstraat 5 2415 BA Den Haag.

Nederlandse politie mag een smartphone niet zomaar

Een smartphone geeft namelijk ook toegang tot de inhoud van communicatie en andere privégegevens van de gebruiker, oordeelt de rechtbank. Het oordeel werd al geveld op woensdag 22 april 2015, maar de uitspraak kwam pas woensdag 29 april naar buiten via bijzonderstrafrecht.nl .

ECLI:NL:GHARL:2015:2954 SAMENVATTINGEN, ANNOTATIES, ARTIKELEN

Met de verdediging is het hof daarom van oordeel dat het onderzoek door de politie aan de smartphone van de verdachte oplevert een schending van zijn recht op privacy. Er is sprake van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek in de zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering.

Geef een reactie