Wet- en regelgeving: wat de tandarts moet weten

Wet- en regelgeving: wat de tandarts moet weten – Dentalinfo

Een verslag van de workshop ”Wet- en regelgeving voor tandartsen” van de Associatie Nederlandse Tandartsen , verzorgd door mr. drs. Astrid van Zon en drs.Sherif El Boushy. Mondzorgprofessionals moeten zich houden aan wetten, besluiten en richtlijnen.

Dental Staffing, Wet- en regelgeving: wat de tandarts moet

Meer workshops van de ANT De ANT organiseert een serie van vier workshops om tandartsen die een achterstand hebben op het gebied van wet- en regelgeving te helpen hun kennis op pijl te brengen. De workshops hebben veel interactieve elementen, een gemoedelijk karakter en een klein aantal deelnemers.

[PDF]

Regelgeving in de tandartspraktijk – KNMT

Sommige wet- en regelgeving heeft betrekking op het medisch handelen, andere op de praktijkvoering. • Resultaat: tandartsen weten hoe een personeelsdossier moet worden ingericht en wat de Als tandarts moet u bij de behandeling van patiënten “de zorg van een goed hulpverlener in acht

Wet- en regelgeving tandartspraktijken | Tandarts.nl

De tandarts dient als werkgever op grond van de Arbowet voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers te zorgen. Er moet een risico inventarisatie en evaluatie worden gehouden. Zo kan er gestructureerd naar risico’s worden gekeken en wordt de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum worden beperkt.

wet-en-regelgeving mondzorg – dental INFO: dé website

De tandarts heeft namelijk zonder ook maar enige vraag te stellen en zonder enig inzicht in de aard van de ernst van de klacht en daarmee de intensiteit van de door klaagster gevoelde pijn, en dus zonder enige grond waarop die beslissing kon worden gebaseerd meegedeeld dat hij daar niet meer voor zou komen.

Wetten en regels per 1 juli 2018: wat moet u weten? | KNMT

Per 1 juli 2018 wordt sommige wet- en regelgeving gewijzigd. Bekijk of er nog aandachtspunten voor u zijn.

Wet- en regelgeving voor de Eerste Hulpverlener (leek

De HBO Jurist geeft lezingen en workshops over de Do’s en Dont’s voor Eerste Hulpverleners om meer inzicht te geven in de wet- en regelgeving maar ook de kaders van certificeringsorganisaties. Interesse in een lezing of workshop, neem gerust contact op met de HBO Jurist.

IGZ proof / Wet- en regelgeving | Kuiken

– De tandarts vergewist zich van de bekwaamheid van de gedelegeerde voor het uitvoeren van de handeling en deze moet zichzelf ook bekwaam achten. – De gedelegeerde informeert de patiënt dat een handeling wordt uitgevoerd in opdracht van de tandarts.

De beste tandarts en mondhygiënist zoeken | Tandarts.nl

Soms conflicteert de wet- en regelgeving met de wensen van de patiënt, wat het er niet eenvoudiger op maakt. Uiteraard hebben de behandelaars ook nog hun eigen visie op kwaliteit. Ook deze mening strookt soms niet met regels die bijvoorbeeld door de verzekering worden opgelegd.

Wat zijn de belangrijkste wetten en regels bij

Als internationale ondernemer moet je met aardig wat regels rekening houden. Zo moet je bijvoorbeeld zeker weten dat je product geen gevaarlijke stoffen bevat (en mocht het deze wel bevatten, dan moet je dat duidelijk aangeven), rekening houden met invoerrechten en de concurrentie in de gaten houden.

Geef een reactie