Zilveren zandbij; zeldzaam, maar op Texel talrijk

Zilveren zandbij; zeldzaam, maar op Texel talrijk – Texel

De zilveren zandbij is landelijk zeldzaam en in het binnenland bijna verdwenen. Ook langs de kust is deze soort sterk afgenomen. Op Texel is de bij, vooral in de duinen van het oude Texel, echter nog volop te vinden.

De Pluimvoetbij een opvallende wilde bij op Texel – Texel

Van de 130 soorten wilde bijen die op Texel gezien zijn is de pluimvoetbij het makkelijkste te herkennen. Het is de enige soort van deze familie in Nederland. De vrouwtjes van de pluimvoetbij hebben opvallende lange oranje haren aan de achterpoten. Tussen deze haren verzamelen ze stuifmeel.

De Nederlandse Bijen – Andrena argentata – Zilveren

De Zilveren zandbij nestelt in een droge bodem van los zand, langs bosranden, bloembezoek niet kieskeurig van wilgen tot heide, van schermbloemigen (o.a. Peen) tot composieten. In 2008 aangetroffen op het stuifzand ten westen van het natuurgebied Roode Beek (Limburg, Natuurmonumenten).

Waddenvereniging – WadWeten – Zeldzaam, en toch talrijk

Op Texel bestudeerde men de populatie structuur en de groeiomstandigheden van de groenknolorchis meer in detail. In het dynamische duingebied de Hors aan de zuidpunt van Texel ontstaan door verstuiving elke 4 tot 5 jaar nieuwe vochtige duinvalleitjes.

(PDF) Bedreigde en verdwenen bijen in Nederland (Apidae s

 ·

Bloembezoek Polylectisch, maar wordt vaak gevonden op boerenwormkruid Tanacetum vulgare.

[XLS-Datei]

www.nev.nl

 · Webansicht

zilveren zandbij zeldzaam sterk afgenomen bedreigd droge, zandige gebieden zoals duinen en stuifzanden Texelse zandbij Texel, Midden- en Zuid-Limburg overgangen van voedselarme graslanden naar bosrand, grijze zandbij op pleistocene zandgronden en in Zuid-Limburg meestal in zand, soms in stevigere substraten, vaak in zeer grote

Hymenoptera sectie

De zilveren zandbij (Andrena argentata) in de Schoorlse Duinen Nomada leucophthalma Xenos vesparum komt hogerop Malaiseval geeft ander bijenbeeld op Texel De klimopbij (Colletes hederae) is de Westerschelde over (Hymenoptera, Apidae) Boekbespreking The Sand Wasps Enkele overdenkingen bij Evans & O’Neills Sand Wasps Hoe zeldzaam is de

Paddenstoelen in de duinen | Waddenbieb

Als het gaat regenen, zwellen ze weer op. Judasoren zijn eetbaar maar erg taai. Je kunt ze het hele jaar door vinden. Op Texel en in de Biesbosch komt een variant van het judasoor voor, die algemener wordt doordat het gemiddeld warmer wordt.

Genieten van de natuur op Golfbaan De Texelse

Driedelig tandzaad komt nauwelijks voor op Texel maar rond de plasjes in het midden van onze golfbaan staan er honderden exemplaren. Het is bij uitstek een goede plaats voor deze soort: in het voorjaar droogvallend met een beetje rottige bodem.

BEHOREND BIJ DE NATUURVISIE PROVINCIE UTRECHT

gronden, maar ook op kleigronden in het rivierengebied. Rugstreeppad (Bufo calamita) *: de rugstreeppad komt in de provincie Utrecht verspreid voor, vooral in het westen, in Eemland en langs Nederrijn en Lek (GE HR IV).

Geef een reactie